Zomervakantie voorbij

Het nieuwe seizoen begint weer in dorpshuis De Slenk.
Dankzij de nieuwe luchtverversing ontspannen vergaderen.
Iedereen is weer van harte welkom, met in achtneming van de Covid19 reglementen >.