Geschiedenis van De Horst

Arnold Peters heeft samen met Leo Zilessen, Jan Gzn. Eikholt (I.M.) en Frans Peters de dorpsgeschiedenis van De Horst > geschreven en toegankelijk gemaakt. Met behulp van veel foto’s, anekdotes en verhalen wordt een kleurrijk beeld van De Horst geschetst vanaf 1840; hoewel alle foto’s en afbeeldingen “zwart-wit” zijn.
Zij beschrijven de oorsprong en ontwikkeling van De Horst, vanuit de buurtschappen de Plak en de Heikant. Maar ook de volledige verwoesting in WO II en de wederopbouw daarna. Tevens wordt er aandacht gegeven aan de dorpskern, Café-winkel De Korenbloem en bakkerij Knipping Coenen, de kerken van De Horst en de jaren 60.