St. Birgitta

Vereniging Vrouwen Organisatie, St Birgitta De Horst.
Wilt u gezellig de wintermaanden doorkomen? U kunt lid worden van deze vrouwenvereniging. Van september t/m april organiseren zij 1 x per maand een activiteit in Dorpshuis De Slenk. U krijgt koffie of thee met wat lekkers en ook een tweede consumptie gratis. Kom eens een avondje mee kijken.
Voor informatie:
Henny Bonnet telefoon 06 2538 7579 – h.bonnet1@chello.nl >