Kerkgebouw

De gemeenschap die zich in de 19de eeuw in het buurtschap heeft ontwikkeld kreeg in 1928 haar eigen rooms katholieke kerk, de Kerk van het Goddelijk Hart van Jezus. In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog is De Horst grotendeels verwoest, inclusief de kerk op de kruising van de Hoge Horst en de Reestraat, toen aan de westzijde van de Reestraat.
Na de oorlog is er eerst een noodkerk gebouwd; dat gebouw werd later parochiehuis, en is sinds 1978 in gebruik als Dorpshuis de Slenk; al meer dan veertig jaar exploiteren de dorpsbewoners de voormalige noodkerk succesvol als dorpshuis. Tegelijkertijd hebben de bewoners van De Horst met dubbeltjes en kwartjes een groot bedrag bij elkaar gespaard om een nieuw kerkgebouw te kunnen bouwen. Niet als laatste heeft pastoor van der Leeden er alles aan gedaan om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Half Nederland heeft hij rondgetoerd om te preken voor de nieuwe kerk op De Horst.

In 1952 kan de Kerk van het Goddelijk Hart van Jezus aan de Ketelstraat worden gewijd. De kerk is gebouwd door architect Nico van der Laan van de Bossche School, gebaseerd op vroegchristelijke architectuur. De kerk heeft prachtige muurschilderingen, glas-in-lood ramen en een uitstekend orgel. De Kerk van het Goddelijk Hart van Jezus op de Horst is een gemeentelijk monument >

Arnold Peters heeft samen met Leo Zilessen, Jan Gzn. Eikholt (I.M.) en Frans Peters de dorpsgeschiedenis van De Horst > geschreven en toegankelijk gemaakt.
De drie kerken op De Horst worden met tekst en een fotorapportage extra belicht op de volgende pagina >

Nieuwjaarskaart De Horst 1971

Het lijkt eigenlijk een normale gang van zaken dat wanneer een kerkgebouw niet meer voor de eredienst gebruikt wordt het parochiebestuur het kerkgebouw teruggeeft aan de dorpsgemeenschap. Bovendien blijkt uit een petitie dat dit een vurige wens van de bewoners op De Horst is. Ondanks deze petitie verkoopt het kerkbestuur het gebouw aan een Nijmeegse ondernemer.