Natuurbeheer

Landschapsbeheer Groesbeek > (LBG) is de afdeling binnen de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal waarin vooral practisch werk wordt verricht op het gebied van onderhoud en beheer van het landschap. Een keer per maand, op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur steken de vrijwilligers de handen uit de mouwen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het snoeien van struweel, het knotten van bomen, het plaggen van bermen en maaien en hooien op die plaatsen waar geen landbouwmachines kunnen komen. Jaarlijks in november doet LBG mee aan de Landelijke Natuurwerkdag.
Verder organiseert LBG landschapswandelingen door steeds weer een ander deel van de gemeente. Ook worden er in de winterperiode informatieavonden gehouden over een bepaald onderwerp uit de natuur.

Ploegdriever

De Ploegdriever > is een vereniging die landschapsbeheer stimuleert en uitvoert.
De vereniging steunt de boeren in de Ooijpolder en Groesbeek in het deskundig beheer van het fraaie cultuurlandschap en zorgt dat zij daarvoor een passende beloning krijgen.
De boeren worden daarbij ondersteund door betrokken burgers met kennis van en liefde voor natuur en landschap in onze woonomgeving.

Staatsbosbeheer > beheert De Bruuk of Den Botterpot. Zij ontwikkelen en beschermen het groene erfgoed in Nederland. Ze proberen de natuur dichter bij de mens te brengen.

Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek > (SLOG) is een stichting die eigen natuurpercelen en die van derden beheert. Het beheer van deze percelen wordt uitgevoerd in samenwerking met De Ploegdriever en Landschapsbeheer Groesbeek.