STEP

De Stichting STEP is opgericht op 1 december 1977, zetelt in de Gemeente Berg en Dal (voorheen Groesbeek) en stelt zich ten doel:

  • te voorzien in de behoefte aan geschikte lokaliteiten voor alle verenigingen en stichtingen werkzaam in haar gebied op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied;
  • zich daartoe een gebouw te verwerven, in beheer en exploitatie, in huur, als eigendom of anderszins, en stelt hierin aan alle bedoelde verenigingen en stichtingen die hiervan gebruik wensen te maken, onafhankelijk van hun relatie met het stichtingsbestuur, naar verhouding van haar behoeften en naar redelijkheid ruimte ter beschikking voor een verantwoorde ontplooiing van haar activiteiten.

Gegevens
Werknaam: Dorpshuis De Slenk en Red House
Adres: Lage Horst 6, 6562 KT Groesbeek – De Horst
Contact: beheerdorpshuis@hartvandehorst.nl >
Telefoon: 06 5534 1232
KvK: 41055234
RSIN: 005447811
IBAN: NL23 RABO 0117 4450 10

Bestuur
Martien Nillesen, voorzitter
Jan Arts, penningmeester
Marcel Noij, secretaris
Wim Jagtenberg
Jeroen van Dijk
contact >

Het bestuur wordt gevormd door onbezoldigde vrijwilligers.
In de maanden juni, juli en augustus is het bestuur vanwege vakanties en een laag bezoekersaantal met reces!

Verantwoording
Statuten >
Jaarverslag >
Jaarrekening >
Bestuursreglement >