Geschiedenis

Het gebouw waar Dorpshuis De Slenk gevestigd is, is altijd een gebouw geweest door en voor de inwoners van De Horst.
Direct na WO II is hier namelijk de noodkerk gebouwd. De Horst was tijdens Operatie Market Garden en de bevrijding helemaal en totaal verwoest. Geen steen stond meer op de ander! Bijna iedereen was geëvacueerd. Wat een veerkracht hebben de bewoners van De Horst getoond om hun dorp weer op te bouwen na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.
Geschiedenis van De Horst >
In 1952 werd er een nieuw kerkgebouw ingewijd, na hard werken van Pastoor van der Leeden en de parochianen, de bewoners van De Horst. Wat een veerkracht!
De noodkerk werd parochiehuis, waar ook een gymzaal voor de Lagere School en een bibliotheek gevestigd waren.
Echter vanaf de jaren 70 staat het gebouw leeg en er treedt verval op. Een aantal jongeren, woonachtig op De Horst, kraken het gebouw en beginnen er hun Jongerencentrum, met veel muziek en pret. Ingegeven door het voorwerk van deze jongeren zetten de dorpsbewoners van De Horst hun schouders eronder om het gebouw te verwerven en er een dorpshuis voor alle bewoners en verenigingen van De Horst van te maken. Dit lukt perfect. De opening is op xx maart 1981. Wat een inzet!
Een groot aantal vrijwilligers houden het dorpshuis draaiend en rond de eeuwwisseling is er een nieuwe verbouwing. De muziekoefenruimte Full House, de opvolging van het Jongerencentrum krijgt een eigen aanbouw. Het dorpshuis krijgt een mooie face-lift. We hadden het toch over veerkracht?
In de jaren 90 worden alle vereniging kleiner, vrijwilligers haken af; het wordt een beetje stil in het dorpshuis. Red House, de opvolger van Full House, wordt bestierd door Geert Loeffen, die er veel tijd insteekt om de oefenruimte goed te beheren.
Na de eeuwwisseling verpietert het Dorpshuis een beetje. Er is nog slechts één actieve vrijwilliger, die zijn stinkende best doet; er zijn nog slechts een zevental verenigingen die de ruimten huren.
Echter vanaf 2014 komt er weer nieuw elan! Er komen weer nieuwe vrijwilligers, meer dan twintig, er komen weer nieuwe huurders, meer dan twintig, de toiletten worden verbouwd! We slepen een aantal leuke subsidies binnen en kunnen zo een nieuwe, moderne keuken installeren. Het loopt weer gesmeerd!
Dan in 2020 klopt Covid-19 aan de deur!
De deuren van het dorpshuis en de oefenruimte gaan dicht! Maanden met slechts een omzet van 0 euro!
Maar dankzij het feit dat we alléén met vrijwilligers werken, géén schulden hebben, géén huur hoeven te betalen, en trouwe huurders hebben die hun huur doorbetalen overleven we de twee jaar gedwongen sluiting! Gelukkig krijgen we ook nog bijdragen van de het Rijk, de Provincie en de Gemeente.
Bovendien kunnen we het Dorpshuis, dankzij nog een aantal andere subsidies, klaar maken voor “after-Covid”.
Het dorpshuis wordt duurzamer en toegankelijker gemaakt! Vooral de totaal geavanceerde luchtverversing in elke ruimte is een grote en vooruitziende aanwinst. Daarnaast maken de automatische deuren, die de hele begane grond goed toegankelijk voor mensen die een rollator gebruiken of rolstoelafhankelijk zijn. Sinds begin 2022 zijn er het eerst half jaar al weer meer dan 10.000 bezoekers geweest. We overleven Covid-19 en beginnen weer met een frisse start!
In 2022 is Dorpshuis De Slenk verkozen tot Dorpshuis van het Jaar. Voor de verkiezing is gezocht naar hét dorpshuis die in een bijzonder gebouw zit, dat vroeger een andere functie had voor het dorp of buurt en dat dus nu een tweede leven gekregen heeft. Een plek voor en door inwoners. Wat een eer! Wat een erkenning voor het harde werken van al onze vrijwilligers! En dat al meer dan 40 jaar!