Dorpsbijeenkomsten

 • 16 maart 2024
  -High Tea – NL-Doet
 • 27 september 2023
  -dorpsagenda
 • 12 januari 2022
  – High Tea – NL-Doet
 • 3 maart 2022
  – Horster Verkiezings Debat
 • 24 september 2022
  Burendag
  – Uitslag tuinenwedstrijd
  – Koken voor Mannen
 • 9 juli 2021
  – Uitslag tuinenwedstrijd
 • 25 september 2021
  Burendag
  – dorpslunch
  – kleurwedstrijd
  – workshop schilderen
  – workshop Feng Huang
 • 21 januari 2020 >
  – Wateroverlast Das-, Fret- en Eekhoornstraat
  – Plannen voor de Kerk
  – Nieuwjaars-Vuurwerk op De Horst
 • 25 september 2020 >
  – Dorpsagenda
  – Stand van zaken Kerk
  – Nieuwe website
  – Dorpsommetjes
 • 28 september 2019
  Burendag
  – Zwerfvuil opruimen
 • 04 juni 2019 >
  – Dorpsagenda
  – Toekomst van de Kerk
 • 16 maart 2019
  NL-doet
  – Zwerfvuil opruimen
 • 20 december 2018 >
  – Toekomst van de Kerk
 • 22 september 2018
  Burendag
  – Zwerfvuil opruimen
 • 05 juli 2018 >
  – Bierbrouwerij in de kerk
 • 10 maart 2018
  NL-doet
  – Zwerfvuil opruimen
  – Speelhuisje verplaatsen
 • 23 september 2017
  Burendag
  – Zwerfvuil opruimen
  – BBQ
 • 11 maart 2017 >
  NL-doet
  – Tuin van de Slenk
  – Ontferm Berm
  – Bouwproject De Heikant
 • 17 november 2015 >
  – Wijkagent
  – Nieuws uit Werkgroepen
 • 22 juni 2015 >
  – Presentatie Website
  – Sociaal Team Groesbeek-Zuid
  – Médoen
 • 03 maart 2015 >
  – Presentatie Wijkraad
  – Toekomst van de Kerk
  – Jeugd- en Jongerensoos
  – Voorzieningen

 • 06 oktober 2014
  – Thema’s
  – Bestuursleden Wijkraad
  – Contactpersonen werkgroepen
 • 30 september 2014 >
  – Bijeenkomst Toekomst Kerk
 • 22 september 2014 >
  – Oprichting Wijkraad
 • 07 juli 2014
  – Voorbereiding Oprichting Wijkraad