Hart van de Horst

Een integraal plan voor het centrum van het dorp moet De Horst tot een fijne plek om te wonen maken!
Dit plan wordt op dit moment echter doorkruist door de voorgenomen verkoop van de dorpskerk aan een ondernemer uit Nijmegen. Het kerkbestuur kiest ervoor om de kerk in de toekomst géén maatschappelijke functie meer te laten hebben; met de verkoop zal er een bedrijfsfunctie op het pand komen.
Ondanks deze grote teleurstelling hopen wij, dorpbewoners, nog steeds dat we het centrum van De Horst aantrekkelijk kunnen houden voor al onze inwoners.