Privacy verklaring

De data op deze website zijn ter verantwoording van de respectieve website-beheerders. Deze website gebruikt geen cookies en er worden niet automatisch = gegevens van u geregistreerd.
Data die worden verkregen via de donatiemodule van de Stichting Vrienden van het Hart van de Horst, of via de reserveringsmodule van Dorpshuis de Slenk zullen worden behandeld conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de organisatie of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Privacy gevoelige gegevens zullen nadrukkelijk niet worden gedeeld met derden.

Indien u bezwaren hebt tegen een vermelding op deze website of het gebruik van enig fotomateriaal kunt u uw bezwaren kenbaar maken via de mail redactie@hartvandehorst.nl >.