Werkgroepen


Buurtsoepie op De Horst
Op initiatief van Iedje Verwey is er sinds 20 juni 2017 ook op de Horst een buurtsoep met een toetje na. Volgens Iedje zitten er te veel mensen alleen te eten iedere middag en dat is helemaal niet nodig! Samen kunnen we koken en eten.
Buurtsoep, soep gemaakt voor en door buurtbewoners, voor iedereen toegankelijk, naast een goed gevulde kop soep met stokbrood ontmoet je andere wijk- en dorpsgenoten. Er wordt een kleine bijdrage van € 3,- gevraagd.
Lijkt het je leuk om mee te helpen, loop gerust binnen bij de Slenk en meldt je aan! Wij kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken.
De eerste soep was een feit op 20 juni om 12.00 uur in Dorpshuis de Slenk 2017! Daar waren liefst 15 mensen aanwezig! Inmiddels koken Iedje, Hennie en Toos al meer dan 3 jaar, tot nu toe elke week een andere soep. Vanwege de Corona zijn ze bijna 4 maanden gestopt.


Jeugdsoos
Vanaf 2015 organiseren enkele ouders van Basisschool Op De Horst zes keer per jaar  een jeugdsoos in Dorpshuis De Slenk.
De avond biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek waar naast disco ook spelletjes en andere activiteiten worden geboden voor en door de kinderen.
Toppunt !
Voor kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool.
Tijdstip vrijdag 19.15uur tot 20.30 uur
De entree bedraagt € 1,00 per kind, waarvoor ze drinken en iets lekkers krijgen


Kerk, het Goddelijk Hart van Jesus
Sinds begin 2019 is de werkgroep Hart van De Horst gestart. De groep heeft zich hard gemaakt voor het handhaven van het kerkgebouw voor de dorpsgemeenschap. Zo is er afgelopen april (2020) een petitie rondgegaan waarin de bewoners van De Horst gevraagd is of ze het eens zijn met een maatschappelijke herbestemming van de kerk. Het resultaat is overweldigend: bijna 600 reacties zijn geteld, waarvan meer dan 300 reacties uit het dorp zelf. De petitie is overhandigd aan het kerkbestuur, die daarop de kerk heeft verkocht aan Horster partijen.
Er wordt nu binnen de werkgroep gekeken hoe verder voor de toekomst. Het idee is om het dorpshuis in de kerk te gaan realiseren.
Hiervoor zijn veel ideeën en handen nodig: wilt u meewerken of meedenken geef op via hartvandehorst@kpnmail.nl


Zwerfvuil
Sinds het jaar 2015 zijn we elk jaar twee keer met een groep mensen met grijpers, zakken en emmers op pad geweest om onze woonomgeving schoon te maken. Vanaf 2017 vielen de data samen met NL-doet en Burendag. Vanuit dorpshuis de Slenk vertrekken de ploegen en zijn een paar uur alle plastiek, blik en andere rommel bij elkaar aan het rapen. Verzamelzakken, grijpers en handschoenen worden ons geleverd door de DAR. Meestal gaan we vanaf 9:00 uur op pad. 20 tot 30 grote zakken rommel.
Elke keer zijn we met zo’n man of 20 of meer om de bermen van zwerfvuil te ontdoen. En elke keer zijn we verbaasd welke voorwerpen en rommel we weer ophalen. Het is mooi dat er elke keer een aantal mensen bereid zijn enkele uurtje mee te helpen zodat de Horst er weer netjes bij ligt.
Vooraf en na afloop drinken we een bakje koffie en is er voor de kinderen fris.
Na de inzameling worden ze opgehaald en afgevoerd door de Gemeente.