Werkgroepen


Buurtsoepie op De Horst
Op initiatief van Iedje Verwey is er sinds 20 juni 2017 ook op de Horst een buurtsoep met een toetje na. Volgens Iedje zitten er te veel mensen alleen te eten iedere middag en dat is helemaal niet nodig! Samen kunnen we koken en eten.
Buurtsoep, soep gemaakt voor en door buurtbewoners, voor iedereen toegankelijk, naast een goed gevulde kop soep met stokbrood ontmoet je andere wijk- en dorpsgenoten. Er wordt een kleine bijdrage van € 3,- gevraagd.
Lijkt het je leuk om mee te helpen, loop gerust binnen bij de Slenk en meldt je aan! Wij kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken.
De eerste soep was een feit op 20 juni om 12.00 uur in Dorpshuis de Slenk 2017! Daar waren liefst 15 mensen aanwezig! Inmiddels koken Iedje, Hennie en Toos al meer dan 3 jaar, tot nu toe elke week een andere soep. Vanwege de Corona zijn ze bijna 4 maanden gestopt.


Jeugdsoos
Vanaf 2015 organiseren enkele ouders van Basisschool Op De Horst zes keer per jaar  een jeugdsoos in Dorpshuis De Slenk.
De avond biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek waar naast disco ook spelletjes en andere activiteiten worden geboden voor en door de kinderen.
Toppunt !
Voor kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool.
Tijdstip vrijdag 19.15uur tot 20.30 uur
De entree bedraagt € 1,00 per kind, waarvoor ze drinken en iets lekkers krijgen


Kom Mar Kieke >
Kom Mar Kieke heeft als uitgangspunt om de drempel tot de kunst te verlagen, ook voor de jeugd. Mensen die kunstzinnig bezig zijn, op De Horst wonen of woonden, krijgen tijdens deze tentoonstelling de kans om hun creatieve werk te laten zien. 
De expositie wordt ingericht door beroepskunstenaars en amateurs samen! Dat stimuleert de deelnemers tot grotere creativiteit. Je kunt hierdoor zien dat ‘grote’ en ‘kleine’ kunst goed samengaan, en elkaar versterken. 
Groepen van Kindcentrum Op De Horst leveren ook hun bijdrage en hun kijk op kunst.

Peutercafé
In De Slenk is een heus Peutercafé gestart. Voor informeel contact tussen ouders van kinderen in de peuterleeftijd en jonger heeft de Wijkraad in samenwerking met kindcentrum Op De Horst en Forte Welzijn een peutercafé opgezet. Elke derde vrijdag van de maand vanaf 09:30 uur zijn de kinderen met hun ouders welkom.
We proberen elke keer een leuke activiteit te organiseren.

Koken met Mannen
Koken voor mannen is gestart op 24 september 2022 op Burendag. Onder vakkundige begeleiding van André Duijghuisen zijn diverse gerechten bereid. 
Inmiddels zijn er een paar mannen die een maal per maand op zaterdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur gezamenlijk koken in De Slenk. Om 17:00 uur sluit van ieder een introducé(e) aan en wordt er met zijn allen gegeten; lekker en gezellig! In principe komen de deelnemers aan deze activiteit elke derde zaterdag van de maand bij elkaar. 


Kerk, het Goddelijk Hart van Jesus
Sinds begin 2019 is de werkgroep Hart van De Horst gestart. Zij volgen de werkgroep op die sinds 2014 het regen- en winddicht houden van de kerk hebben behartigd.
De groep heeft zich hard gemaakt voor het handhaven van het kerkgebouw voor de dorpsgemeenschap. Zo is er afgelopen april (2020) een petitie rondgegaan waarin de bewoners van De Horst gevraagd is of ze het eens zijn met een maatschappelijke herbestemming van de kerk. Het resultaat is overweldigend: bijna 600 reacties zijn geteld, waarvan meer dan 300 reacties uit het dorp zelf. De petitie is overhandigd aan het kerkbestuur, die daarop de kerk heeft verkocht aan Horster partijen.
Er is echter toch roet in het eten gegooid en de toekomst van de kerk is onzeker. Sinds 18 december 2020 staat de kerk te verpieteren.
De werkgroep wacht af wat er in de toekomst nog staat te gebeuren. hartvandehorst@kpnmail.nl


Zwerfvuil
Sinds het jaar 2015 gaan we als dorpsgemeenschap, onder de bevlogen leiding van Bert Arents, op pad met grijpers, zakken en emmers om onze woonomgeving schoon te maken. Vanaf 2017 vielen de data samen met NL-doet en Burendag, georganiseerd door het Oranjefonds. Tweemaal per jaar gingen ploegen vanuit De Slenk langs de stoepen en bermen om plastiek, blik en andere rommel bij elkaar te rapen. Meer dan 25 zakken troep werden dan verzameld en door de gemeente afgevoerd naar de afvalovens. Het resultaat mocht er zijn: kerkdorp De Horst heeft de schoonste bermen in de wijde omgeving. 
Inmiddels hebben veel van de ‘harde kern afval-ruimers’ zich bij de DAR aangemeld als wijkhelden. Zowel jong als oud kan zich daar melden. Je ontvangt dan materiaal, zoals veiligheidshesje, grijper en afvalzakken om zwerfafval op te ruimen. Bovendien val je automatisch onder een ‘parapluverzekering’ tijdens je opruimrondes. 
Je kunt de speciale zakken tijdens de normale huisafvalronde aan de straat zetten. 
Nu is het zo dat het hele jaar door vrijwilligers hun rondjes ‘draaien’ om onze bermen op te schonen. Hierdoor worden onze speciale ochtenden niet zo goed meer bezocht. Wij hebben daarom besloten voorlopig geen gezamenlijke opruimacties meer te organiseren. 

Wijkhelden, jullie zijn helden en samen houden we ons dorp schoon. DANK JULLIE ALLEMAAL

ook aanmelden als wijkheld?
voor de jeugd: https://www.wijk-helden.nl/ID/61
voor volwassenen: https://www.wijk-helden.nl/ID/62