Recente ontwikkelingen

29 december 2022
Het kerkgebouw staat er zielig bij in het natte najaar. De muren worden steeds grauwer.
We moeten nog steeds wachten, want er zijn nog steeds juridische gevechten aan de gang.
Gelderlander oktober 2022 >

December 2021
Het kerkgebouw is nog steeds niet door de parochie aan de heer Spierings geleverd, alhoewel die partijen in december vorig jaar (2020) een koopovereenkomst hebben getekend. Wat is er toch aan de hand?

27 april 2021
In het hele land worden dorpsgemeenschappen serieus genomen en worden leegstaande kerkgebouwen aan het dorp terugverkocht om het gebouw voor de dorpsgemeenschap te behouden. Zo niet de Groesbeekse parochie: de dorpsgemeenschap van De Horst is door het kerkbestuur niet serieus genomen en wij waren geen volwaardige koper. Onze petitie vorig jaar heeft het parochiebestuur zonder meer naast zich neergelegd. Onze kerk wordt nu verkocht aan een ondernemer uit Nijmegen, die zijn bedrijf wil vestigen in het hart van ons dorp.
Zaterdag, 1 mei 2021 om 10:30 uur was er voor de laatste keer een viering in onze kerk.

Stand van Zaken 2 maart 2021 >

Kerk Goddelijk Hart van Jezus 
Het kerkbestuur heeft de wens van de bewoners en parochianen op De Horst naast zich neergelegd. Sinds begin 2019 is de werkgroep ‘Hart van de Horst’, samen met STEP, de wijkraad en Hofmans Vastgoed aan het onderzoeken op welke wijze zij het huidige dorpshuis in de kerk kunnen vestigen. Er zijn diverse gesprekken gevoerd en intenties uitgesproken. Deze zijn uiteraard ook gedeeld met het kerkbestuur. Het doel is dat Hofmans Vastgoed de kerk aankoopt, omdat zij de financiële middelen per direct beschikbaar heeft en daarmee het eigendom voor de realisatie van een dorpshuis veiligstelt (ook met het oog op verkoop aan andere partijen). Vanuit dat punt zouden er vervolggesprekken worden gevoerd om het eigendom van de kerk, na verkoop van De Slenk, over te laten gaan naar de beoogde stichting. Deze stichting zou met behulp van subsidies, opbrengst van De Slenk en fundraising de verbouwing van de kerk realiseren. Het kerkbestuur zag veel in deze plannen en heeft maandelijks contact gehouden met Hofmans Vastgoed en betrokkenen uit de initiatiefgroep; echter vanaf de herfst 2020 werd geen enkele ontwikkeling nog met de dorpsbewoners gedeeld.

Het kerkbestuur baalde intussen dat Pieter Spierings met zijn bedrijf beslag had gelegd op de kerk. Na de beslaglegging en dreigende juridische stappen heeft het kerkbestuur kennelijk een ommezwaai gemaakt. Hier is op geen enkele wijze over gecommuniceerd met de diverse betrokken partijen die wensen een dorpshuis in de kerk te realiseren. Vol ongeloof heeft Hofmans Vastgoed in de week voor de kerst uiteindelijk beslag laten leggen op de kerk. Pieter Spierings meende dat hij na het persbericht van het kerkbestuur al wijzigingen in de kerk kon aanbrengen. Omdat dit onrechtmatige handelingen waren, gezien het beslag, moest de politie eraan te pas komen om hen te sommeren te stoppen. De rechter zal nu een besluit moeten nemen wie het eerste recht van koop heeft. Hofmans Vastgoed heeft reeds in het voorjaar van 2020 een overeenkomst gesloten met het kerkbestuur. De tijd zal moeten uitwijzen welke bestemming de kerk gaat krijgen.

Het resultaat na deze ontwikkelingen: de kerk is sinds vrijdag 18 december 2020 gesloten!  
Na een open brief > van inwoners van De Horst en sommaties vanuit de advocaat van Hofmans Vastgoed aan het kerkbestuur heeft men zich dit aangetrokken en is inmiddels vanaf 24 december 2020 de Mariakapel weer toegankelijk. Van de binnenkant van de kerk zelf is niets meer te zien, die is afgetimmerd!   

De gedachteniskruisjes van onze geliefde overledenen zijn in veilige handen van onze kosteres Rikie. 
Echter je kunt niet even de rust nemen in de ruimte van de kerk, die we allemaal zo hard nodig hebben in deze moeilijke en donkere tijden.