Kunstwerken

De Beek – Louise Schouwenberg, 1996 >
Vanaf de stuwwal in het westen van Groesbeek komen veel beken. Ze ontspringen uit een sprong of kwel; regenwater dat op de heuvels in de grond zakt komt via waterkerende lagen aan de oppervlakte en stroomt dan als beek heuvel af naar het oosten, naar Duitsland, en uiteindelijk naar de Waal.
De Groesbeek of Ren, de Hulsbeek, de Middenbeek, de Drulsebeek en waterloop de Leigraaf zijn de inspiratie geweest voor dit beeld.

Hondje – Ellen Barendse, 1990 >
Op het schoolplein van het Kindcentrum De Horst staat het standbeeld van een hondje. Wanneer je op een knop drukt piest het een keurig straaltje water.

Hèdde do.rst,
godde naor de Ho.rst.
Dor stet en hu.ndje,
pi.st oow ré.cht ien oow mu.ndje

In 2018 heeft “Vrêt mar Gras” een carnavalsschlager geschreven over het hondje: “’t Vastenaovend hutje”.

Kunst in de R.K. Kerk Goddelijk Hart van Jezus >

  • Schilderingen van Lambert Simon 1909-1987
  • Doopvont-deksel van Jan Noyons 1918-1982
  • Glas-in-loodramen van Charles Eyck 1897-1983
  • Kruisweg naar Jan Toorop 1873-1928
  • Mariakapel
  • Hubertus-altaar
  • Orgel van Bernard Pels & Zn, 1957

Plaquette Net Aecht
Op de voorgevel van dorpshuis De Slenk is een plaquette aangebracht ter herinnering aan de oprichting van C.V. Net Aecht in 1957; 5 x 11 jaar.