Natuur

Overal tussen de landbouwgebieden rond De Horst liggen kleine natuurgebieden. Deze vormen tezamen een natuurlijke verbinding tussen het Nederrijk, gelegen tegen het noordelijk deel van de stuwwallen en het Reichswald en De Bruuk, die aan de oostkant van het tongbekken liggen.
De gebieden zijn enorm de moeite waard om te bezoeken; ze zijn te bereiken via veel wandelpaden. Deze paden zijn terug te vinden op de Wandelpadenkaart Groesbeek >. Deze kaart is uitgegeven door Stichting Landschap-Groesbeek.