Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van het Hart van de Horst is opgericht op 6 juli 2020, zetelt in de Gemeente Berg en Dal, en stelt zich ten doel:

  • het ondersteunen en in stand houden van een dorpshuis ten bate van de gemeenschap van het kerkdorp Groesbeek-de Horst in de gemeente Berg en Dal;
  • het werven en beheren van fondsen om gebouw, installaties en inrichting van het dorpshuis en eventuele andere markante gebouwen in gemeld kerkdorp mede te financieren;
  • financiering van initiatieven die door het dorpshuis aan de stichting ter subsidiëring worden voorgelegd;
  • het voeren, organiseren en stimuleren van acties die beogen de ter zake benodigde geldmiddelen, goederen en andere zaken te verkrijgen en door alle andere geoorloofde acties;
  • en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

N.B. Inmiddels is het kerkgebouw: “Het Hart van De Horst” verkocht aan iemand van buiten het dorp.
Niemand weet wat er met het gebouw gaat gebeuren!
Het kerkgebouw staat vooral te ver”pieteren”!

Gegevens
Werknaam: Hart van De Horst
Adres: Koningin Wilhelminaweg 18, 6562 KZ Groesbeek
Contact: stichting@hartvandehorst.nl
KvK: 78520193
RSIN: 861434468
Bank: NLxx RABO xxxx xxxx xx

Bestuur
Jos van Rooij, voorzitter
Jos Perenboom, secretaris
Harold Bons, penningmeester
Lucia Lamers
contact >

Het bestuur wordt gevormd door onbezoldigde vrijwilligers

Verantwoording
Statuten >
Beleidsplan 2020 >