Natuurgebieden


Den Botterpot – De Bruuk >
Al sinds 1940 is De Bruuk een zogenaamd staatsnatuurreservaat, het eerste blauwgraslandreservaat in Nederland. Blauwgraslanden zijn hooilanden dat wil zeggen: jaarlijks maaien en afvoeren. Op deze manier kan de vegetatie in stand worden gehouden. Staatbosbeheer, eigenaar van het gebied. En andere belanghebbende hebben een beheerplan opgesteld om de blauwgraslanden te beschermen en uit te breiden. De Bruuk is aangewezen als een Natura 200O gebied. Volgens Europese richtlijnen moeten lidstaten zich aan Europese richtlijnen houden om in deze gebieden specifieke diersoorten en hun leefomgeving te beschermen en behouden 


De Gronspech – De Groesbeek >
De Groesbeek is sinds 2014 weer als beek hersteld. Jarenlang stroomde de beek in het dorp ondergronds en liep als een klein kanaaltje strak door het buitengebied.
Nu is de beek bovengronds gehaald en stroomt meanderend door het landschap. Het is een mooie wandeling van de bron in het centrum van het dorp tot aan de grens.


Het Hulschbroek >
ligt langs de Hulschbeek tussen de Hoge Horst en de Cranenburgsestraat. Tot 2003 waren hier akkers. Daarna is het gebied afgeplagd en is er struik- en dopheide verspreid. In het midden is een poel aangelegd die biotoop biedt aan libellen, kikkers en salamanders.


Het Kaalbroek – Langs de Leigraaf >
Om overstromingen te voorkomen bij zware regenval is al in 2006 de Leigraaf door het waterschap opnieuw ingericht. Dit houdt in dat de beek weer meandert en dat de steile stenen wanden weer een natuurlijk karakter hebben. Aan de zuidkant ligt het Kaalbroek, een oud ‘broek’ dat er eeuwen geleden ook al was. Hier is weer een nat hooiland aangelegd met o.a. Klokjesgentiaan en Spaanse ruiter.


Het Reichswald >
Tot de 14de eeuw vormden Het Nederrijkswald en het Oberreichswald samen het Ketelwald. Dit was een uitgestrekt bosgebied tussen Nijmegen en Kleve-Goch en voortdurend een twistpunt tussen de Graven van Gelre en de Hertogen van Kleve. Nu is het Nederrijk het stuk bos tussen Nijmegen en Groesbeek. Het Reichswald, of het Oberreichswald is het stuk bos tussen de grens en de lijn Kleve-Goch.
Wandelend door het Reichswald herken je aan de rechte paden de oorsprong als productiebos. Zo wordt het al sinds de 18de eeuw gebruikt en onderhouden.
Het WO II verleden is nog steeds duidelijk te zien; op veel plaatsen worden resten van schuttersputten, loopgraven en artillerie-inslagen aangetroffen.


Het Schildbroek >
Het Schildbroek ligt in het laagste deel van De Horst. Men vindt hier landbouw en sinds 2012 “natte” natuurontwikkeling. Bijna 6 ha grond is afgeplagd en met een dikke strooisellaag uit De Bruuk bestrooid om de natuurontwikkeling een handje te helpen.
Op dit laagste plekje van het Groesbeeks bekken komt kwelwater omhoog, dat als regenwater op de omringende stuwwal valt. Dit kwelwater neemt veel ijzer mee en vormt aan de oppervlakte grote roestige ijzeroer-knollen.


Het Spoorgat >
Het Spoorgat is een van de stapstenen die het Nederrijk met het Reichswald en De Bruuk verbinden. Er is hier een poel, schraal grasland en vogelbosjes. Je kunt hier onder andere de levendbarende hagedis aantreffen.


’t Slumke >
In 2007 is een landbouwperceel aan de Ketelstraat omgetoverd tot een klein natuurgebiedje. De voedselrijke bovenlaag is afgegraven en hierop is een laag strooisel uit de Bruuk gestrooid. Hierdoor kon de natuurontwikkeling versneld plaatsvinden. Men treft hier dezelfde plantensoorten aan als in De Bruuk, zoals de Echte koekoeksbloem, de Grote ratelaar en de Gevlekte orchis.