Onderwijs

Kindcentrum Op De Horst

Als je mij het laat ervaren, dan zal ik leren…

Kindcentrum De Horst > waar kinderen de ruimte krijgen om zich op hun eigen manier en met plezier te ontwikkelen. We helpen de kinderen hun persoonlijkheid te vormen en hun talenten optimaal te benutten”.