Wijkraad

SamenOpDeHorst

De Stichting Samen op De Horst is opgericht op 27 februari 2015, zetelt in de Gemeente Berg en Dal (voorheen Groesbeek) en stelt zich tot doel:

  • het scheppen en in stand houden van een prettig leef- en woonklimaat op De Horst;
  • het stimuleren en activeren van de bewoners van De Horst om een actieve bijdrage te leveren ter bevordering van de kwaliteit van het leven en wonen op De Horst;
  • in overleg met de bewoners van het werkgebied die zaken te signaleren en aan de orde te stellen bij het Gemeentebestuur die voor de kwaliteit van De Horst van belang zijn;
  • de samenwerking tussen de bewoners van De Horst, de organisaties die er werkzaam zijn en het Gemeentebestuur te bevorderen;
  • het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn.

Gegevens
Werknaam: Samen op De Horst
Adres: Koningin Wilhelminaweg 18 6562 KZ Groesbeek
Contact: wijkraad@hartvandehorst.nl >
KvK: 62793802
RSIN: 854959580
IBAN: NL10 RABO 0302 9051 70

Bestuur
Stefan van Tol, voorzitter
Jacques Theunissen, secretaris
Elma Burg, secretaris
Peter Zwitserloot, penningmeester
Jan Coenen
John Duijghuisen
Theo Zegers
contact >

Will, Jeroen en Linda, en ook Simone bedankt voor jullie inzet!
In Memoriam: Roy Leenders, webmaster, overleden 7 oktober 2017

Het bestuur wordt gevormd door onbezoldigde vrijwilligers.

Verantwoording
Statuten
Jaarrekening >
Bestuursreglement