Corona

De uitbraak van Corona, Covid-19, heeft de wereld op zijn kop gezet. Ook op De Slenk en in Red House is er het een en ander veranderd. Zowel het dorpshuis als de oefenruimte zijn bijna 3 maanden gesloten geweest. Vanaf 1 juni 2020 zijn we weer voorzichtig opengegaan, met een heleboel voorzorgsmaatregelen.