Uitspraak kort geding

De rechter heeft vorige week bepaald dat het beslag op de kerk opgeheven moet worden.
Nu heeft het kerkbestuur de handen weer vrij om te bepalen aan wie zij de kerk verkopen.
Hopelijk nemen ze hierbij de uitkomst mee van de dorpspetitie, die vorig jaar aan het kerkbestuur is aangeboden.