Stemlokaal in De Slenk

Woensdag 17 maart 2021 kunnen jullie stemmen in Dorpshuis De Slenk.
Het stembureau is open van 07:30 tot 21:00 uur.
Neem uw ID, paspoort – ID-kaart of rijbewijs, mee!.

Stemlokaal De Slenk >