Kort Geding over de Kerk

Deze ochtend, 2 maart 2021, diende er een kort geding, aangespannen door het parochiebestuur tegen Hofmans Vastgoed (bedrijf van Harold Bons) om het beslag dat nu op de kerk ligt op te heffen. 
De rechter heeft de partijen aangehoord en zal op 16 maart 2021 een uitspraak doen. 

Onze dorpskerk is van grote betekenis voor alle parochianen en bewoners op De Horst. Zowel als kerkgebouw, WOII-monument en Gemeentelijk Monument. Na de oorlog is dit gebouw door Pastoor van de Leeden en de parochianen bij elkaar gespaard en daarom op alle manieren een symbool voor ons dorp. 
Mede hierom heeft ons kerkdorp De Horst het plan opgevat om samen met de familie Bons en Stichting STEP onze parochiekerk het Goddelijk Hart van Jezus voor de gemeenschap van De Horst te behouden. 
Zoals STEP 40 jaar geleden de oude noodkerk omtoverde tot dorpshuis en al die tijd succesvol beheerd heeft, wil de dorpsgemeenschap alles in het werk stellen om nu onze kerk voor de gemeenschap te behouden. Een van de redenen van het opzetten van de wijkraad Samen op De Horst eind 2014 was om te ijveren voor het behoud van onze kerk voor de dorpsgemeenschap. 
Op 18 mei 2020 hebben we als werkgroep, wijkraad, STEP en dorpsgemeenschap een petitie aangeboden aan het kerkbestuur. Mede door deze petitie kwam 30 mei 2020 de koop tot stand met Harold Bons, die de hele kerk ter beschikking wil stellen aan de dorpsbewoners. Deze petitie bestaat uit 518 steunbetuigingen voornamelijk van De Horst, maar ook ingestuurd door mensen die op wat voor manier dan ook een band hebben met ons fantastisch kerkdorp. 
De koop kon geen doorgang vinden omdat de heer Spierings uit Nijmegen beslag liet leggen op het gebouw. De plannen van de heer Spierings om zijn bedrijf in de kerk te vestigen of het gebouw voor bewoning door hemzelf of door anderen te laten verbouwen, stroken niet met de plannen van onze dorpsgemeenschap om het gebouw levend te houden door ons dorpshuis naar deze monumentale plaats te verhuizen. 

We hebben geen vertrouwen in de plannen van de heer Spierings waarin hij zegt dat de kerk toegankelijk blijft voor de dorpsbewoners. Op 18 december 2020 heeft hij, ’s avonds toen het donker was de sloten van het gebouw laten vervangen, zodat niemand meer in de kerk kon; ook de Mariakapel was afgesloten. Na een brandbrief namens alle bewoners is er een houten wand geplaatst zodat de Mariakapel weer bezocht kan worden. De klokken van de toren worden al twee maanden niet meer geluid op bijzondere momenten. Vorige week, tijdens de begrafenis van Pieter van Eck was er geen klokgelui om hem uit te luiden. 

Vanochtend 2 maart was er dus een kortgeding. De uitspraak van de rechter is op 16 maart. We wachten in spanning en met vertrouwen af.