Decretum van de Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

Morgen, 18 april 2021 om 10:00 uur, zal Pastoor Aloys van Velthoven een Decreet van de Bisschop van Den Bosch, Gerard de Korte, voorlezen in de Cosmas en Damianuskerk aan de Pannenstraat. Hierin staat dat onze kerk het Goddelijk Hart van Jezus op De Horst aan de eredienst onttrokken zal worden.
Er zal ooit, na opheffing van de beperkende Covid-19 maatregelen nog een slotviering in het gebouw gehouden worden!
Tegen dit decreet kunnen vanaf maandag 19 april 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 bezwaren ingediend worden bij de Bisschop van ‘s-Hertogenbosch, Parade 11, 5211 KL ‘s-Hertogenbosch.
Hier > kunt u de volledige tekst lezen.