Das-, Fret- en Eekhoornstraat

Al bijna een jaar wordt er flink gewerkt aan de Das-, Fret- en Eekhoornstraat.
Zand en modder, de auto niet kunnen parkeren zijn aan de orde van de dag. Echter de werkzaamheden zullen in het jaar 2023 wel afgerond worden. We zijn allemaal benieuwd hoe goed alles er uit gaat zien! Duimen!

De voorlichting over de herinrichting van de Das-, Fret- en Eekhoornstraat op woensdag 20 oktober 2021 is druk bezocht.
Er waren diverse intensieve discussies en de gemeente heeft de meeste op- en aanmerkingen van de buurtbewoners meegenomen

Nieuwsbrief van de Gemeente 13 januari 2022 >

Nieuwsbrief van de Gemeente 29 november 2021 >