Voorlichting Das-, Fret- en Eekhoornstraat

De voorlichting over de herinrichting van de Das-, Fret-, en Eekhoornstraat is op woensdag 20 oktober 2021 in de Grijze zaal van De Slenk. De drie straten hebben ieder een eigen uurtje. Na extra overleg met Pierre Kersten op vrijdag 16 oktober is besloten om de tijdstippen en de volgorde aan te houden uit de brief van de wijkraad.

  • 19:00 uur Dasstraat
  • 20:00 uur Fretstraat
  • 21:00 uur Eekhoornstraat

Onze excuses voor het ongemak en de verwarring omdat er zowel van de wijkraad als van de gemeente een apart schrijven is gekomen. De communicatie hierover is niet helemaal goed gegaan!

We hopen u te mogen begroeten op 20 oktober 2021.