Sponsoring

De Stichting Vrienden van het Hart van de Horst wil een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) worden zodat zij geen schenkbelasting verschuldigd zal zijn, en de goedgeefse donateurs deel van hun bijdrage via de belastingaangifte kunnen terugvorderen. In eerste instantie heeft de Belastingdienst ons verzoek helaas niet ingewilligd, maar we zullen vragen in ieder geval als SBBI te worden aangemerkt. Als we in de toekomst toch de ANBI status krijgen, en u een overeenkomst > ondertekent om de stichting gedurende tenminste 5 jaren een donatie toe te zeggen kunt u de schenking helemaal als buitengewone kosten op uw aangifte opvoeren, en helpt de belastingdienst mee het dorpshuis te realiseren!

Wij danken onze sponsoren
de vele gulle gevers klein en groot die ongenoemd zijn of anoniem willen blijven.