Sponsoring

Voor de verbouwing van de kerk tot het nieuwe dorpshuis is veel geld en inzet nodig. Een groot deel zullen we middels fondsenwerving bij een groot aantal subsidiegevers proberen binnen te halen, maar ook inzet van vrijwilligers, bijdragen in natura, en vele belangeloze bijdragen in geld zullen nodig zijn om alles te realiseren.

De Stichting Vrienden van het Hart van de Horst is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) zodat zij geen schenkbelasting verschuldigd zal zijn, en de goedgeefse donateurs deel van hun bijdrage via de belastingaangifte kunnen terugvorderen. Als u een overeenkomst > ondertekent om de stichting gedurende tenminste 5 jaren een donatie toe te zeggen kunt u de schenking zelfs helemaal als buitengewone kosten op uw aangifte opvoeren, en helpt de belastingdienst mee het dorpshuis te realiseren!

Wij danken onze sponsoren
De club van duizend
en de vele gulle gevers klein en groot die ongenoemd zijn of anoniem willen blijven.