Sponsoring

De Stichting Vrienden van het Hart van de Horst zal een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) worden zodat zij geen schenkbelasting verschuldigd zal zijn, en de goedgeefse donateurs deel van hun bijdrage via de belastingaangifte kunnen terugvorderen. Als u een overeenkomst > ondertekent om de stichting gedurende tenminste 5 jaren een donatie toe te zeggen kunt u de schenking zelfs helemaal als buitengewone kosten op uw aangifte opvoeren, en helpt de belastingdienst mee het dorpshuis te realiseren!

Wij danken onze sponsoren
De club van duizend
en de vele gulle gevers klein en groot die ongenoemd zijn of anoniem willen blijven.